Du är tyvärr sämst på SEO! :)

Ditt IP blev alldeles för eggat - därför har du blivit avstängd.

Kanske borde du satsa mer på Facebook istället?

Katt-fejs

Om du vill vara med igen så kan du smooth-talka mig på Twitter :-P Men jag tror nog att du skaffar en ny IP-adress inom kort om jag känner dig rätt, din skurk!